Suomen Verotarkastajat SVT ry

Hallitus 2014Veroasiantuntijoiden edunvalvontaa jo vuodesta 1949!

Yhdistyksen tarkoitus on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, valvoa jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja, pyrkiä lisäämään jäsenistön tietoja ja taitoja sekä harrastusta ammatillisiin kysymyksiin sekä parantaa ja ylläpitää eri yhteiskuntasektoreiden veroasioiden tuntemusta.

Ajankohtaista

Hyvää Joulua

Suomen Verotarkastajat SVT ry toivottaa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen

rauhaisaa joulunaikaa sekä menestystä tulevaan vuoteen.

Joulumuistamisiin tarkoitetut varat on lahjoitettu Lastenklinikoiden Kummit ry:lle.

Akavan Erityisalojen vakuutukset Turvaan

Akavan Erityisalojen ottama matkavakuutus ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus siirtyvät Turvaan 1.1.2015 alkaen. Oikeusturvavakuutus säilyy edelleen IF:issä.

Turvan vakuutusehdoista ym. löytyy informaatiota nettisivulta http://www.turva.fi/Akavan-Erityisalat

Akavan Erityisalojen jäsenkortti, joka toimii myös vakuutuskorttina, postitettiin Yhteenveto-lehden yhteydessä 12.12.2014.

> Lisää uutisia