Suomen Verotarkastajat SVT ry

Hallitus 2014Veroasiantuntijoiden edunvalvontaa jo vuodesta 1949!

Yhdistyksen tarkoitus on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, valvoa jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja, pyrkiä lisäämään jäsenistön tietoja ja taitoja sekä harrastusta ammatillisiin kysymyksiin sekä parantaa ja ylläpitää eri yhteiskuntasektoreiden veroasioiden tuntemusta.

Ajankohtaista

Vuosikokous 2015

Vuoden 2015 oman väen opintopäivä ja vuosikokous pidetään 20. Р21.3.2015 Tampereella.

Tilaisuuden ohjelma päivitetään lähipäivinä jäsensivuille. Vuosikokousaineisto lisätään jäsensivuille 10.3.2015.

Akavan Erityisalojen vakuutukset Turvaan

Akavan Erityisalojen ottama matkavakuutus ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus siirtyvät Turvaan 1.1.2015 alkaen. Oikeusturvavakuutus säilyy edelleen IF:issä.

Turvan vakuutusehdoista ym. löytyy informaatiota nettisivulta http://www.turva.fi/Akavan-Erityisalat

Akavan Erityisalojen jäsenkortti, joka toimii myös vakuutuskorttina, postitettiin Yhteenveto-lehden yhteydessä 12.12.2014.

> Lisää uutisia