Suomen Verotarkastajat SVT ry

Hallitus 2014Veroasiantuntijoiden edunvalvontaa jo vuodesta 1949!

Yhdistyksen tarkoitus on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, valvoa jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja, pyrkiä lisäämään jäsenistön tietoja ja taitoja sekä harrastusta ammatillisiin kysymyksiin sekä parantaa ja ylläpitää eri yhteiskuntasektoreiden veroasioiden tuntemusta.

Ajankohtaista

Akavan Erityisalojen vakuutukset Turvaan

Akavan Erityisalojen ottama matkavakuutus ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus siirtyvät Turvaan 1.1.2015 alkaen. Oikeusturvavakuutus säilyy edelleen IF:issä.

Turvan vakuutusehdoista ym. löytyy informaatiota nettisivulta http://www.turva.fi/Akavan-Erityisalat

Akavan Erityisalojen jäsenkortti, joka toimii myös vakuutuskorttina, postitettiin Yhteenveto-lehden yhteydessä 12.12.2014.

Vero-opintopäivät

Vuoden 2015 Vero-opintopäivät järjestetään Finlandiatalossa 26. Р27.10.2015.

 

> Lisää uutisia